NCP – 701 – הרבצה צמנטית רב תכליתית  < המוצרים שלנו  < נדיר 

NCP – 701 – הרבצה צמנטית רב תכליתית

שימושים:

משמש כשכבה מקשרת למערכת הטיח. ליישום על גבי מגוון תשתיות: בטון, בלוק צמנט ובלוק איטונג. מתאים לשימוש במבנים פרטיים וציבוריים, בסביבה רגילה ובסביבה ימית וכתשתית לחיפויים קשיחים. לשימוש פנימי וחיצוני.

תכונות:

  • בעל כושר הדבקות גבוה למגוון תשתיות
  • אוטם ומונע חדירת מים
  • נוח לעבודה ומוכן לשימוש, בתוספת מים בלבד
  • חוזק בכפיפה גדול מ- 5 מגה פיקסל
  • חוזק בלחיצה גדול מ- 15 מגה פיקסל
  • כושר הדבקות במשיכה לאחר 28 יום גדול מ- 0.5 מגה פיקסל

גימור:

מט

רוני משולם
קבלן שיפוצים:

״״טיח כורכרי, נוח לעשיה ונותן א התחושה של בית כפרי, חוסך עלוייות של שימוש באבן ונוח לביצוע״.

תמונות פרוייקטים ושימושים: