בנימינה (1) מוקטן  < nadir

בנימינה (1) מוקטן

כניסה לבית בבנימינה