שליכט, עבודות גמר  < nadir

שליכט, עבודות גמר

שליכט גפן, שליכט טרה