וילה שליכט צבעוני  < nadir

וילה שליכט צבעוני

וילה בתלמי אלעזר שליכט צבעוני