בית בתלמי אליעזר  < nadir

בית בתלמי אליעזר

בית בתלמי אליעזר