שליכט צבעוני, עבודות גמר  < nadir

שליכט צבעוני, עבודות גמר

שליכט צבעוני, עבודות גמר

קבלן – גנדר
מוצר – גרגמיש מטריקס