גפן אקו, טיח שליכט מינרלי  < nadir

גפן אקו, טיח שליכט מינרלי

גפן אקו, טיח שליכט מינרלי