שליכט צבעוני הכירו את הגרגמיש  < nadir

שליכט צבעוני הכירו את הגרגמיש

שליכט צבעוני הכירו את הגרגמיש