בונים עם נדיר בונים קשר  < nadir

בונים עם נדיר בונים קשר

וילה