וילה בקיסריה  < nadir

וילה בקיסריה

וילה בקיסריה בה באר נעשה שימוש בגרגמיש מטריקס