גפן כורכרי 1  < nadir

גפן כורכרי 1

שימוש בגפן כוכרי כחיפוי חיצוני