גרגמיש  < nadir

גרגמיש

גרגמיש בצבע חמרה בקיר חיצוני