נוכחות  < nadir

נוכחות

אביזרים עם נוכחות- מראה גדולה