סטוקו 2  < nadir

סטוקו 2

סטוקו על קיר פנימי חומרי גמר