תדלק 2  < nadir

תדלק 2

שימוש בצבע תדלק בחדר רחצה