תקציב נמוך 2  < nadir

תקציב נמוך 2

קיר צהוב-כתום