צבע חול  < nadir

צבע חול

דוגמה לשימוש של צח צבע חול לקירות