מודרני  < nadir

מודרני

דוגמה של עיצוב מודרני בו הקירות בלבן