גפן 2  < nadir

גפן 2

שימוש בגפן כוכרי בנישה בבית