טרה 2  < nadir

טרה 2

שימוש בשליכט צבעוני מסוג טרה בקיר חיצוני