קטגוריה – שליכט טרה  < nadir

קטגוריה – שליכט טרה

טרה טיח בחדר רחצה