גרגמיש גלריה תחתונהDSC_6896  < nadir

גרגמיש גלריה תחתונהDSC_6896

גרגמיש שימוש בקירות חיצוניים