יסוד_רב_תכליתי  < nadir

יסוד_רב_תכליתי

יסוד_רב_תכליתי