גרגמיש 6  < nadir

גרגמיש 6

שימוש בגרגמיש בקירות פנימיים במסדרון