2רומא להחלקה – סליידר  < nadir

2רומא להחלקה – סליידר

רומא להחלקה- רצפת בטון