כוחלה DSC_8562  < nadir

כוחלה DSC_8562

הדגמת שימוש בכוחלה למילוי פוגות