חייג וואטאספ צור קשר
Let’s meet  < nadir

You are welcome to contact us in any way you choose:

Address:

Pardes Hanna Industrial Area 1285, 37000

Our sales team:

VP Marketing and Sales

  • Aki Balsan
  • 054-5646405
  • aki@nadir.co.il

North

  • Yossi Ozen
  • 054-5646475
  • yossi@nadir.co.il
  • Ariel Malka
  • 054-5646409
  • ariel@nadir.co.il
  • Omar Ganaim
  • 054-4383830
  • omar@nadir.co.il

North Sharon

  • Gefen Ben Yakov
  • 054-5646414
  • gefen@nadir.co.il

Sharon

  • Yonat Stav
  • 054-5646416
  • yonat@nadir.co.il
  • Yoni Tzabari
  • 054-5646402
  • yoni@nadir.co.il

Center

  • Ilan Cohen Magory
  • 054-5646480
  • ilan@nadir.co.il

Shfela

  • Yossi Abu
  • 052-5554776
  • yossiabu@nadir.co.il

South

  • Malachi
  • 052-5646417
  • malachi@nadir.co.il